Οργάνωση & Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
(Σχολ. Μονάδες)

Η "Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων" προσφέρθηκε επί σειρά ετών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως πρόγραμμα εξειδίκευσης σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα προσφέρεται όλο το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου.